Over banden

Controleren van bandenBandenspanning
De spanning van de banden moet altijd overeenkomen met de door de autofabrikant aanbevolen spanning. Dit moet minimaal één keer in de twee weken worden gecontroleerd, en nog eens extra vóórdat u aan een langere reis begint.
Vergeet daarbij ook niet de reserveband na te kijken. Controleer uw banden altijd als ze koud zijn, omdat de spanning toeneemt als de band door gebruik warm wordt.
Een te lage spanning resulteert in slecht weggedrag dat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Bovendien zal het brandstofverbruik onnodig hoog zijn naar aanleiding van te veel rolweerstand en veroorzaakt oververhitting mogelijk onherstelbare inwendige schade. Uiteindelijk kan de band er onbruikbaar door worden....
 

Beschadigde banden
Schade aan de band kan ook veroorzaakt worden door zware inrijdingen, bijvoorbeeld door het rijden over stoepranden of door gaten in de weg. Ook langdurig rijden op een slecht wegdek moet worden vermeden. Het kan de band blijvende inwendige schade toebrengen welke de eigenschappen van de band te niet kunnen doen en daarmee kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

Banden controle
Controleer uw banden regelmatig op beschadiging, slijtage, scheuren, sneden, blaren enzovoort. Als vreemde voorwerpen van buitenaf in de band doordringen kan hierdoor ook inwendige schade ontstaan. De levensduur van de band kan er aanzienlijk door verkort worden.

Oude banden hebben een verleden
Monteer nooit gebruikte banden tenzij u zeker weet wat ermee gebeurd is. Banden verouderen, ook als ze nooit of maar af en toe gebruikt zijn. Scheuren in het loopvlak of de zijkant, soms samengaand met vervorming van het karkas, zijn een onmiskenbaar signaal dat de band zijn beste tijd heeft gehad.

Zorg goed voor uw reservebanden
Wat hun conditie ook is, banden ouder dan 6 jaar moeten vervangen worden. Reservebanden verdienen in dit opzicht extra aandacht. Vaak zijn ze oud of verouderd. In dat geval dient u ze zo snel mogelijk te vervangen.

Loopvlakprofiel
De diepte van het profiel moet regelmatig worden gecontroleerd; hoe kleiner de groefdiepte, hoe groter het risico op bijvoorbeeld slippen bij een nat wegdek.
Zeker wanneer er sprake is van stilstaand water. De band kan dan immers nog maar weinig water in die groefen kwijt waardoor deze als het ware op het water klimt en het wegcontact verloren gaat. Op het profiel zijn markeringen aangebracht die aangeven hoe ver een band afgesleten is. Deze worden zichtbaar bij een profieldiepte van 1,6 mm. Extra voorzichtig rijden op natte wegen is dan geboden. Beter is het om de banden bij 2 mm in de zomer te vervangen en buiten de zomermaanden is het beter om de banden bij 3 mm te vervangen.

Bandenpech
Als u een lekke band heeft, dient u zo snel mogelijk te stoppen en de band te verwisselen. Afgezien van de voor de hand liggende veiligheidsredenen kan doorrijden met een slappe band ook structurele schade veroorzaken. Lekke banden moeten altijd van het wiel gehaald worden om ze op verdere schade te controleren.

4x4 banden
Bij veel vierwiel aangedreven auto's is het aandrijfconcept zodanig dat het een vrijwel gelijke diameter van wiel en band vereist op alle vier de hoeken om schade te voorkomen. Het is daarom van belang gebruik te maken van vier dezelfde banden, zowel wat merk en type aangaat als uiteraard maatvoering.

Naar Hoogendoornwheels banden

Wij staan voor je klaar!

Bekijk onze vestiging
Hoogendoornwheels